Text Box: Produktinformation:

Pris: kr. 4.400 + moms

Brugervejledning

F.A.Q.

 

Program til opgørelse af restbarsel

Dette program er lavet i samarbejde med Aabenraa kommune, hvorfor det skulle opfylde de krav en kommune har til deres administration af barselssager. For at læse en bruger fra Aabenraa kommunes erfaringer med programmet tryk her. Programmet bliver brugt i 23 danske kommuner dækkende ialt en befolkning på 1.018.200 (liste).

Her er 3 eksempler der forklarer progammets anvendelsesmuligheder:

 

           Simpel:          Eksempel 1

 

           Middel:             Eksempel 2

 

           Avanceret:       Eksempel 3

 

Såfremt disse 3 eksempler ikke er fyldestgørende, er det muligt at sende en mail til KEWC@Stofanet.dk indeholdende en anonymiseret sag. Denne/disse sager vil derefter blive tastet ind og et screen shot af programmet vil derefter blive sendt. Hermed vil man kunne se hvordan programmet virker i en sag taget fra den enkelte kommune.

Et screen shot af arkets opbygning:

De farvede felter er entet tomme eller beregningsfelter, dvs. at man udelukkende kan/skal udfylde de hvide felter. De farvede felter vil være låst, så man vil ikke kunne ødelægge noget ved at taste forkert.

Left Arrow: Tilbage