Løsninger

Standardproblemer lægger i mange organisationer beslag på relativt store ressourcer. Dette skyldes ofte at man ikke i tide har strømlinet processen, og dermed går til problmerne med en ad hoc tilgang. En sådan tilgang er ofte alt for afhængig af personen, der udfører proceduren, og ikke mindst kendetegnet ved en træghed, der gør at nye tilgange ikke bliver prøvet af. KEW Consult kan hjælpe med til at skabe en strømligning af løsningen af det enkelte problem, og dermed øge effektiviteten.

 

Ved at strømline behandlingen af standardproblemer opnås:

 

-          Man vil hurtigt opleve en tidsbesparing i forhold til en ad hoc tilgang.

 

-          Antallet af fejl vil falde, idet en veldefineret procedure reducerer antallet af regne- og slå-fejl.

 

-          Nemmere indkøring af nye medarbejdere i disse standardprocedurer.

 

-          Bedre mulighed for central lagring af data, og dermed en øget mulighed for vidensdeling.

 

KEW Consult er meget fleksible omkring specifikke opgaver. Så kontakt KEWC@Stofanet.dk for at aftale nærmere om mulighederne for et samarbejde.